Garantii Vamale

Regimuri si proceduri vamale care fac obiectul garantarii:

DEPOZITAREA TEMPORARA: Permite depozitarea temporara de marfuri necomunitare aflate sub supraveghere vamala in intervalul dintre prezentarea acestora in vama si atribuirea unei alte destinatii vamale. Marfurile depozitate temporar nu fac obiectul altor manipulari decat cele destinate sa le asigure conservarea fara a modifica prezentarea sau carecteristicile tehnice.

ANTREPOZITUL VAMAL: Se acorda pentru acele marfuri care, din rationamente economice, sunt depozitate in orice amplasament autorizat de catre autoritatile vamale si sub supravegherea acestora (marfuri destinate reexportului sau cele destinate importului definitiv dar cu plata taxelor vamale la momentul introducerii  acestora in circuitul economic). Pe timpul regimului de antrepozitare marfurile pot fi ambalate, marcate si testate.

Suna acum! 

031 11 00 270

ADMITEREA TEMPORARA: Permite ca marfurile din afara UE, destinate reexportului, sa poata face obiectul unei destinatii speciale pe teritoriul vamal al uniunii, cu scutire totala sau partiala de taxe la import. Marfurile nu sufera nicio modificare, cu exceptia deprecierii  normale datorate folosirii acestora. Acestea pot fi reparate, intretinute sau conservate.

DESTINATIA FINALA: Prin acest regim produsele puse in circulatie in UE pot beneficia de tratament tarifar favorabil de reducere a taxelor vamale sau chiar zero, cu conditia ca acestea sa fie utilizate intr-un anumit scop specific, intr-o anumita perioada de timp. Produsele de acest gen sunt din categoria armelor si echipamentelor militare, cele destinate navelor, aeronavelor, barcilor sau platformelor de foraj marin sau deseuri si resturi rezultate ca urmare a prelucrarii altor marfuri sau ca urmare a factorilor naturali.

PROCEDURA DE TRANZIT:

 Tranzit Unional:

  • tranzit extern – circulatia marfurilor necomunitare in UE in regim suspensiv de plata a datoriilor vamale
  • tranzit intern – circulatia bunurilor apartinand statelor UE intre doua state membre printr-o tara terta.

PERFECTIONAREA ACTIVA: Permite folosirea pe teritoriul vamal al UE a marfurilor din afara uniunii, pentru a le supune unor regimuri de prelucrare, cu conditia sa poata fi identificate in produsele prelucrate. Marfurile pot fi prelucrate (montare, asamblare, fixare la alte marfuri), transformate, reparate sau distruse, ca urmare a operatiunii de prelucrare.

Aplica acum pentru Garantii Vamale:

Ordonator / Solicitant

Atasati Documentatia

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Beneficiarul Scrisorii de Garantie

Detalii Scrisoare de Garantie

Introduceti suma
Ne rezervam dreptul de a accepta sau de a refuza cererea in urma Analizei de Risc.
=